Landbrug og industri i Tyrkiet

Landbrugets andel af BNP er støt faldende, men det er stadigvæk her, næsten en tredjedel af Tyrkiets arbejdende befolkning er beskæftiget. Siden slutningen af 1990erne har regeringen skåret i støtten til landbruget.

Tyrkiet er stort set selvforsynende med landbrugsprodukter. I vest og syd drives et moderne, mekaniseret landbrug. Langs Sortehavskysten dominerer et mere traditionelt familielandbrug på små jordlodder. Storgodser findes først og fremmest i sydøst, hvor småbønder og forpagtere ofte lejer jord på meget ufordelagtige vilkår. Borgerkrigen mellem regimet og PKK 1984-1999 medførte, at mange landbrugsområder i det sydøstlige Tyrkiet blev ødelagt, og der blev lagt miner ud flere steder.

De vigtigste eksportafgrøder er bomuld, tobak, hvede, frugt og nødder. Bomuldsdyrkningen danner også basis for den vigtige tekstil- og beklædningsindustri. Bomuld dyrkes først og fremmest omkring Izmir i vest og Adana i syd. Gaziantep-egnen er kendt for sine pistacienødder. Tobak dyrkes først og fremmest i nordvest, og frugt, druer og oliven i det milde klima langs kysten ud til det Ægæisek hav. I det barskere klima i det anatolske højland dyrkes der først og fremmest korn. Græssletterne i bjergene mod øst anvendes som græsningsarealer.

Industrien er især koncentreret til det vest- og sydvestlige Tyrkiet, og sektoren som helhed har udviklet sig til samfundsøkonomiens mest dynamiske. Vigtigst er tekstil- og konfektionsbranchen, der i 2003 stod for en tredjedel af eksporten og beskæftigede halvanden million mennesker. Traditionelle tekstilcentre er Istanbul, Bursa, Izmir og Adana, men branchen har også bredt sig til andre områder af landet, hvor lønningerne er lavere.
Byggeindustrien inkl. cementfremstilling er den sektor, der beskæftiger flest uden for tekstilbranchen. Efter Sovjetunionens sammenbrud har tyrkiske byggefirmaer også arbejdet i Rusland og Centralasien. Byggebranchen har dog oplevet en nedgang siden årtusindskiftet.

Tyrkiet har også en betydelig kemisk industri og en stor licensproduktion af udenlandske bilmærker. Denne sektor er hurtigt ekspanderende og øgede sin produktion med 50 procent fra 2002 til 2003. Ca. 70 procent af alle bilerne eksporteres. Køleskabe og andre forbrugsvarer fremstilles især til hjemmemarkedet, mens fjernsyn også eksportere.