Kulturlivet i Albanien

Under de osmanniske herredømme (1468-1912) blev den albanske kultur længe undertrykt. En national renæssance fandt sted i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor grunden til en moderne nationallitteratur blev lagt. Efter Albaniens selvstændighed i 1912 udkom en lang række bøger med patriotisk indhold.

Under kommunismen var forfattere og billedkunstnere tvunget til at skildre bestræbelserne på at skabe et socialistisk samfund. Da Ramiz Alia kom til magten i 1985, blev der indledt en forsigtig liberalisering af kulturlivet. Censuren blev ikke afskaffet, men forfattere fik nu mulighed for at afsløre overgreb, der var begået under forgængeren Enver Hoxhas brutale regime.

Den mest kendte nulevende albanske forfatter er Ismail Kadare, født 1936. Han fik sit internationale gennembrud med Den døde armés general (1963, på dansk 1985). Flere andre af hans bøger er oversat til dansk, bl.a. Ufuldendt april. Kadare levede i eksil i Paris i 1990’erne, men er siden flyttet tilbage til Tirana.

Albanien har en rig tradition for folkemusik. I nord synger man lange eposer til akkompagnement af det enstrengede strygeinstrument lahutë eller den tostrengede langhalslut cifeli. Også kunstmusikken har for en stor dels vedkommende sin baggrund i folkemusikken.

Befolkning og sproget i Albanien

De fleste indbyggere bor langs kysten, mens bjergområderne er meget tyndt befolkede. Der foregår en stadig tilflytning til byerne fra landområderne, og i dag bor næsten halvdelen af alle albanere i byerne.

Det kommunistiske styre stræbte efter en høj befolkningstilvækst, og indbyggertallet blev mere end tredoblet i perioden 1945-90. I 1990’erne faldt befolkningstallet med 3 procent som følge af faldende fødselstal og en stor udvandring, men i dag er indbyggertallet igen i stigning.

De fleste indbyggere er albanere. Det største mindretal er etniske grækere, som bor i syd. Ifølge den seneste folketælling, hvor der blev taget hensyn til etnisk oprindelse (1989), var antallet ca. 60.000, men grækerne mener selv, at de er fem gange så mange. Uafhængige kilder skønner, at der i alt fald er 100.000 grækere i landet.

Albaniens forhold til Grækenland har fra tid til anden været anstrengt pga. græske anklager om diskrimination af dette mindretal. Vilkårene for grækerne blev noget bedre i 1995, hvor en ny lov gav etniske mindretal ret til at tale deres egne sprog og dyrke deres egne kulturelle særpræg. I 1996 underskrev Grækenland og Albanien en venskabsaftale.

De officielle tal vedrørende Albaniens øvrige mindretal er også præget af usikkerhed. Ifølge visse oplysninger kan der være så mange som 50.000 makedonere i landet, men myndighederne opgiver antallet til 5000. Af sigøjnere (roma) kan der være alt mellem 5000 og 100.000. Der er også et par tusinde vlacher (eller aromuneer, et rumænsktalende folk) samt forskellige folk fra det tidligere Jugoslavien.

Der bor flere albanere udenfor landets grænser end i Albanien. Det skyldes bl.a., at landet i 1913 blev berøvet halvdelen af sit territorium og 40 procent af sin befolkning efter en krig på Balkan. I Serbien og Montenegro bor der i dag ca. 1,7 mil. albanere, heraf de fleste i provinsen Kosovo (Kosova på albansk). Albanere i Kosovo og i Albanien opfatter sig som medlemmer af den samme “nation”, og mange er også i slægt med hinanden.

Ifølge officielle makedonske tal bor der 400.000 albanere i Makedonien, men albanerne hævder selv, at der er mange flere. Der er ca. 600.000 mennesker af albansk oprindelse i USA. De fleste af dem forlod hjemlandet i årene 1970-90.

Siden kommunismens sammenbrud har der været en stor udvandring. I starten af 2000-tallet vurderede man, at mindst 600.000 albanere arbejdede i udlandet, heraf 250.000 i Grækenland og Italien.

Frem til midten af 1800-tallet forbød de osmanniske (tyrkiske) herskere brugen af albansk i skolerne. Først i 1908 fik sproget et moderne alfabet med latinske bogstaver. Albansk hører til den indoeuropæiske sprogfamilie, men er ikke nært beslægtet med de øvrige indoeuropæiske sprog. Nogle sprogforskere mener, at albansk har sin oprindelse i det nu uddøde sprog illyrisk, men det er under alle omstændigheder siden blevet påvirket af både latin, tyrkisk, græsk samt de slaviske sprog. Der findes to hoveddialekter: gegisk, som tales i nord af i alt to tredjedele af befolkningen, og toskisk, som resten af befolkningen taler.

Befolkning i tal anno 2001

 • Indbyggertal: 3,1 mio.
 • Antal indbyggere/km2: 107
 • Andel af befolkningen, der bor i byerne: 44%
 • Fødselsrate: 1,7%
 • Dødsrate: 0,6%
 • Naturlig befolkningstilvækst: 1,1%
 • Gennemsnitslevealder: kvinder 76 år, mænd 72 år
 • Skolegang: obligatorisk i otte år
 • Andel læsekyndige voksne: mænd 92%, kvinder 78%
 • Befolkningsgrupper: stort flertal af albanere. Desuden grækere, makedonere, sigøjnere m.fl.
 • Sprog: albansk (med hoveddialekterne gegisk og toskisk), græsk samt flere mindretalssprog
 • Religion: muslimer 70%, ortodokse kristne 20%, katolikker 10%
 • Nationalitetsbetegnelse: albaner

 

Historien i Albanien frem til årtusindskiftet

Albanerne menes at nedstamme fra illyrerne, et indoeuropæisk folk, som i slutningen af bronzealderen (ca. år 1.000 f.v.t.) boede på det vestlige Balkan. I 200-tallet f.v.t. begyndte romerne at invadere dette område, og i år 9 lykkedes det dem at få kontrol over de illyriske stammer. Da Romerriget blev delt i år 395, kom Albanien til at høre under den østlige del, Det Byzantinske Rige.

I slutningen af 1300-tallet indledte osmannerne (tyrkerne) en erobring af området, men den albanske nationalhelt Gjergj Kastriota (bedre kendt under navnet Skanderbeg) samlede albanerne til modstand, og i et kvart århundrede holdt de stand mod osmannerne. Først ti år efter Skanderbegs død i 1468 blev Albanien erobret og forblev under tyrkisk overherredømme frem til 1912.

I anden halvdel af 1800-tallet udviklede der sig en stadigt mere organiseret modstand mod tyrkerne. Flere oprør blev slået ned, men i 1912 kunne muslimske og kristne ledere udråbe den selvstændige stat Albanien.

I efteråret 1912 erklærede landene i Balkanforbundet – Serbien, Bulgarien og Grækenland – krig mod det osmanniske rige og vandt. Ved en stormagtskonference i London senere samme år blev Albaniens selvstændighed anerkendt, og året efter blev grænserne fastlagt. Albanien blev frataget halvdelen af sit territorium og 40 procent af sin befolkning. Blandt andet gik området Kosovo til Serbien.

Stormagterne udpegede den prøjsiske prins Wilhelm af Wied til at styre Albanien. Men folkelig modstand og Første Verdenskrigs udbrud fik ham til at forlade landet allerede efter et halvt år. Efter krigen var Albanien truet af en ny deling, men havde held til at afværge det på en fredskonference i Paris i 1920.

Efter nogle år med indre stridigheder tog Ahmed Zogu, en klanhøvding fra det nordlige Albanien, magten i 1925. Han styrede landet diktatorisk og lod sig i 1928 udråbe til konge under navnet Zogi. Han indgik en militær og politisk alliance med det fascistiske Italien, men i 1939 besatte italienerne alligevel Albanien og oprettede et “Storalbanien”, som også Kosovo og de albanske dele af Makedonien indgik i. Kongen flygtede til udlandet med indholdet af statskassen.

I efteråret 1943 kapitulerede Italien til de allierede, og de italienske besættelsestropper i Albanien blev skiftet ud med tyske styrker. Det albanske kommunistparti organiserede modstanden mod besættelsesmagten og fik følgeskab af andre væbnede grupper af nationalister og royalister. Disse kæmpede imidlertid også indbyrdes. Kommunisterne gik sejrrige ud af denne borgerkrig, og i oktober 1944 dannede de en provisorisk regering under Enver Hoxha. Kort tid efter lykkedes det partisanerne at tvinge alle udenlandske tropper ud af landet.

I 1946 blev Den Albanske Folkerepublik udråbt. I juli samme år indgik Albanien en venskabsaftale med Jugoslavien, men da Beograd brød med Moskva i 1948, blev Albanien Sovjetunionens trofaste støtte. De albansk-sovjetiske relationer blev dog dårligere, da Sovjetunionen efter Stalins død i 1953 atter nærmede sig Jugoslavien.

I 1961 brød Albanien med Sovjetunionen og optog i stedet kontakt med Kina. Det hæmmede den økonomiske udvikling, og mange kommunister på ledelsesniveau talte om forandringer. De blev prompte udrenset af Hoxha.

Da Kina i 1970’eerne oprettede forbindelser til USA og forsøgte at forbedre forholdt til Jugoslavien, lagde Albanien også afstand til Kina. I 1978 ophørte den kinesiske bistand, og Albanien var næsten totalt isoleret. Forfatningen forbød regeringen at låne penge i udlandet og at modtage bistand. Udenlandske selskaber måtte heller ikke etablere sig i landet.

Omverdenen reagerede med afsky på Hoxhas brutale regime, hvilket yderligere forstærkede landets isolation. Intet østeuropæisk land gik så langt som Albanien, når det drejede sig om at efterligne Stalins tvangsmetoder og terror. Militæret og sikkerhedspolitiet, sigurimi, var styrets grundpiller. Tusindvis af såkaldte “fjender af klassekampen”, blev henrettet, fængslet eller sendt i arbejdslejre. Samtidig blev den albanske leder genstand for en fanatisk persondyrkelse.

I 1985 døde Hoxha og blev efterfulgt af Ramiz Alia, der indledte en forsigtig reformpolitik. Men Albanien blev ved at være Europas fattigste land, og folkets utilfredshed med styret voksede. Flere og flere forsøgte at forlade landet, samtidig med at kravene om demokrati voksede. I 1990 blev der indført flerpartisystem og dannet oppositionspartier, men befolkningens utilfredshed voksede alligevel.

I marts 1991 afholdt man det første valg. Det regerende Albanske Arbejderparti vandt 169 af folkeforsamlingens 250 mandater, mens det nydannende Albaniens Demokratiske Parti, PDS, blev næststørst med 75 mandater. Ramiz Alia blev valgt til præsident, og Arbejderpartiets leder, Fatos Nano, blev ministerpræsident.

Umiddelbart efter valget udbrød der uroligheder og strejker, som tvang regeringen til at gå af. I juni kom en bred koalitionsregering til magten med Arbejderpartiet, Det Demokratiske Parti og tre mindre partier. Samtidig skiftede Arbejderpartiet navn til Socialistpartiet.

Den albanske økonomi brød fuldstændig sammen. Fødevaremanglen førte til plyndringer og optøjer, og masseudvandringen fortsatte. Også den nye regering måtte gå af, og ved parlamentsvalget i marts 1992 gik oppositionen frem. Det Demokratiske Parti dannede nu regering sammen med Det Republikanske Parti og Socialdemokratiet. Præsident Alia trådte tilbage og blev efterfulgt af lederen for Det Demokratiske Parti, Sali Berisha.

Berisha-regeringen tog fat på at fjerne alle spor af den kommunistiske fortid. Det gamle kommunistpartis aktiver blev indefrosset, og dets hovedkvarter i Tirana eksproprieret. I efteråret 1992 blev der indledt retssager mod flere kommunistledere, heriblandt tidligere præsident Ramiz Alia og Nexhmije Hoxha, enke efter den tidligere diktator.

I 1994 blev Socialistpartiets Fatos Nano idømt tolv års fængsel for misbrug af penge, der var kommet fra udlandet i form af nødhjælp. Socialistpartiet hævede, at Nanos dom var politisk motiveret, og fra omverdenen lød der protester over retssagens forløb.

For at forhindre et eventuelt regimeskifte ved valget i 1996 tog regeringen alle midler i brug. I efteråret 1995 fik personer, der under kommunismen havde haft ledende stillinger eller samarbejdet med kommunister, forbud mod at arbejde inden for politik, retsvæsen og massemedier. Det ramte mange socialistiske politikere, mens regeringens egne sympatisører gik fri. Præsident Sali Berisha var i øvrigt selv medlem af kommunistpartiet under Hoxha.

I 1995 besluttede landets højesteret at revidere retssagen og dommen mod Nano, men landets ledelse satte en stopper for undersøgelsen.

Ved parlamentsvalget i 1996 trak flere partier, blandt andre Socialistpartiet, sig ud i protest mod valgsvindel. At der var uregelmæssigheder, kunne internationale observatører bekræfte. Det Demokratiske Parti hævdede, at valget var gået korrekt for sig, og at partiet havde vundet 123 af 140 mandater. Partiet stillede sig i spidsen for en ny koalitionsregering. Det fik Socialistpartiet til at boykotte det parlamentariske arbejde.

Berisha regerede mere og mere enevældigt og skaffede sig fuld kontrol over massemedierne. Sikkerhedspolitiet, SHIK, forfulgte konstant uafhængige aviser og den politiske opposition. Berisha gennemførte også en række forfatningsændringer, der gav ham selv vidtgående beføjelser.

Ved nytår 1997 kom det til omfattende folkelige protester, da de såkaldte pyramidespil brød sammen. Det var en slags investeringsfonde, som fungerede på stort set samme måde som kædebreve. Mange albanere var blevet lokke til at satse alt, hvad de ejede, på fondene, men mange mennesker endte i fattigdom, efterhånden som den ene pyramide efter den anden brød sammen.

Befolkningens vrede vendte sig nu mod regeringen, og oprøret bredte sig til hele landet. Værst blev det dog i syd. Ophidsede menneskemængder brød ind i våbenlagre, og hurtigt kom en masse våben i omløb. Butikker blev plyndret, offentlige bygninger blev sat i brand, og der herskede en generel stemning af lovløshed.

Til sidst måtte regeringen bede omverdenen om hjælp til at genoprette ro og orden. I april ankom 7000 soldater fra otte lande til Albanien i det, der blev kendt som Operation Alba.

Berisha blev tvunget til at indsætte en overgangsregering med folk fra flere forskellige partier. Han måtte også opløse sikkerhedspolitiet og udskrive valg.

Parlamentsvalget i juni 1997 blev en stor sejr til Socialistpartiet, som fik absolut flertal. Ny præsident blev partiets generalsekretær, Rexhep Mejdani, og partiformand Fatos Nano, der var blevet løsladt under revolten, dannede ny regering, bl.a. med tre små midterpartier. De fleste af de udenlandske soldater forlod landet.

Efter en skudepisode i Folkeforsamlingen i september 1997, hvor en socialist sårede en politiker fra Det Demokratiske Parti, besluttede Sali Berishas parti at forlade parlamentet. Med en kort afbrydelse varede boykotten frem til juli 1999.

Den nye regerings vigtigste opgave blev at genoprette ro og orden, indsamle alle våben, der var i omløb, få styr på de mange bander og opløse de “oprørsråd”, som kontrollerede flere området i syd. Det lykkedes kun delvist, og mange våben blev ikke indsamlet.

Økonomien var i kaos. Regeringen fremlagde et ambitiøst reformprogram og fik støtte af bl.a. Den Internationale Valutafond, IMF.

I september 1998 blev Azem Hajdari, der var blevet såret under skuddramaet i parlamentet året før, skudt og dræbt. Berisha anklagede ministerpræsident Nano for at stå bag attentatet. PDS-tilhængere satte ild til ministerpræsidentens kontor, mens regeringen anklagede Berisha for at forsøge statskup.

Fatos Nanos måde at håndtere situationen på førte til, at han mistede opbakningen inden for sit eget parti. Han gik af, og regeringen blev omdannet i oktober, nu med den kun 30-årige Pandeli Majko i spidsen. Nano gik også af som partileder i januar 1999, men på en partikongres senere samme år lykkedes det ham at tilbageerobre lederskabet fra Majko, som derfor gik af som ministerpræsident. Han blev erstattet af en anden ung politiker, der blev støttet af Nano, nemlig viceministerpræsident Ilir Meta.

I forbindelse med konflikten i den jugoslaviske Kosovoprovins 19998-99 flygtede ca. 450.000 kosovoalbanere til Albanien. Der blev udstationeret en NATO-styrke i landet med det formål at beskytte den humanitære indsats over for flygtningene. Personale fra FN og en række bistandsorganisationer kom også til Albanien.

Dette indlæg er skrevet i efteråret 2002

Økonomien i Albanien

Albanien er blandt Europas fattigste lande. Isolationen fra omverdenen i kommunisttiden og den politiske uro i 1990erne har været medvirkende årsager, men også omstillingen fra planøkonomi til markedsøkonomi har haft store omkostninger.

Landbruget er stadig den vigtigst økonomiske sektor, men de store kollektivbrug er blevet delt op i små, privatejede enheder. Industrien har mistet betydning, fordi en stor del af storindustrien brød sammen i starten af 1990’erne. Siden har sværindustrien desuden veget pladsen for den lettere industri, først og fremmest fremstilling af sko og tøj til eksport til EU.

Servicesektoren ekspanderer, men stod i starten af2000-tallet endnu kun for en mindre del af den officielle økonomi. Det skyldes, at en stor del af al handel og erhvervsvirksomhed i lille skala foregår “sort”.

Da overgangen til markedsøkonomi blev indledt, henvendte Albanien sig omgående til Den Internationale Valutafond, IMF, og Vesten for at få hjælp. I starten gik det også hurtigt fremad, især for privatiseringen. Allerede i 1996 stod den private sektor for tre fjerdedele af BNP, og samtidig med, at de store, statslige virksomheder lukkede, kom mange små og mellemstore virksomheder til. I midten af 1990’erne lå den årlige økonomiske vækst på hele 10 procent. I 1995 besluttede långiverne at nedskrive den albanske udlandsgæld med en fjerdedel.

De såkaldte pyramidespil blev ødelæggende for den albanske økonomi. Da de kollapsede i 1997, mistede mange albanere hele deres opsparing. Der udbrød oprør i landet, og de økonomiske reformer gik i stå. I forbindelse med urolighederne blev den i forvejen dårlige infrastruktur ødelagt, når folkemængden gik løs på offentlige bygninger og industrianlæg. Inflationen steg, og budgetunderskuddet voksede.

Med hjælp fra IMF og Verdensbanken genoptog den socialistiske regering i 1997 reformarbejdet. Siden har en fortsat privatisering, inflationsbekæmpelse, investeringer i infrastruktur og små og mellemstore virksomheder samt fattigdomsbekæmpelse i landområderne stået i centrum.

Siden 2000 er det gået fremad for økonomien. I starten af årtusindet lå den årlige vækst på 4-6 procent, budgetunderskuddet holdt sig inden for de rammer, IMF havde udstukket, og inflationen var på beskedne 2-4 procent. Udlandsgælden var under kontrol og svarede til godt en femtedel af BNP.

Den albanske økonomi ville dog næppe kunne fungere uden udenlandsk bistand. De vigtigste enkeltstående bistandsydere er USA og Italien. De penge, som albanere, der arbejder i udlandet, sender hjem, spiller også en stor rolle. Det drejer sig skønsmæssigt om 700 mio. dollar om året.

Samtidig var der dog flere problemer i starten af 2000-tallet. Privatiseringen er slet ikke tilendebragt – det gælder bl.a. inden for olie, energi og telekommunikation – og der er stort behov for investeringer i industrien. Albanien har siden Kosovokonflikten været transitland for narkotika- og menneskesmugling fra øst til vest. Kriminalitet og en stor “sort” økonomi betyder, at statskassen går glip af mange skatteindtægter, samtidig med at udlandet tøver med at investere i landet.

Langt størstedelen af Albaniens udenrigshandel finder sted med EU, særligt Italien og Grækenland. Der er dog et stort underskud på handelsbalancen, og den hjemlige industri er stadig beskyttet af told og importlicenser på visse varer.

Økonomi i tal anno 2003

 • BNP/indbygger: 4500 US dollar (købekraftkorrigeret)
 • Diverse sektorers andel af BNP: landbrug 48%, industri 24%, service og andet 28%
 • Naturressourcer: korn, kobber, nikkel, jern, vandkraft, olie
 • Årlig eksport: 330 mio. US dollar
 • Årlig import: 1500 mio. US dollar
 • Vigtigste eksportvarer: tekstiler, tøj og sko
 • Vigtigste importvarer: maskiner, transportudstyr, metaller, levnedsmidler, byggematerialer, tøj, sko, brændsel
 • Vigtigste handelspartnere: Italien, Grækenland, Tyskland
 • Valuta: 100 lek = 5,92 DKK

Naturressourcer og energi

Albanien er rigt på mineraler, især krom og kobber. Før 1990 stod minesektoren for en betydelig del af eksportindtægterne, men siden er både produktionen og antallet af arbejdere faldet kraftigt, bl.a. på grund af forældet teknik og lejlighedsvise strømsvigt. Minedriften er nu næsten helt på private hænder, og enkelte udenlandske selskaber har investeret i mineindustrien.

Næsten al den energi, der produceres i Albanien, stammer fra vandkraft. Mange af vandkraftværkerne trænger dog til reparation og modernisering. Det, i kombination med en øget efterspørgsel og tørke, har ført til energimangel og lange strømafbrydelser i de senere år. Det har derfor været nødvendigt at importere energi.

Der er blevet udvundet olie i Albanien siden 1918, og i dag udvindes der også små mængder af naturgas. Produktionen faldt i 1990’erne, og der er stort behov for en modernisering af sektoren, der siden 1998 også har haft deltagelse af udenlandske virksomheder.

Landbrug og industri

Knap en fjerdedel af Albaniens areal, hovedsageligt kystsletterne, er egnet til landbrug. De vigtigste afgrøder er hvede, majs, kartofler, grønsager og frugt.

Under kommunismen blev landbruget kollektiviseret, men siden er sektoren blevet fuldstændig omstruktureret gennem en række jordreformer, og i 1995 var stort set al landbrugsjord atter på private hænder.

Privatiseringen resulterede dog i en række problemer. Opsplitningen på små jordlodder hindrer et effektivt, mekaniseret landbrug. Mange af de mindste gårde er familiebrug, der ikke sælger noget, men blot dyrker til selvforsyning. Konflikter om ejendomsretten vanskeliggjorde længe køb og salg af jorden, der ville kunne skabe større gårde med en mere effektiv produktion. Med udenlandsk hjælp havde regeringen frem til 2001 dog registreret ejere for 98 procent af al jorden, og dermed er de fleste af disse problemer løst.

Industrisektoren er lille. Den industri, der blev udviklet under kommunismen, byggede først og fremmest på udvinding af kobber, krom og andre metaller. Der fandtes også en industri, som producerede en lang række varer – ofte af lav kvalitet. Denne sektor kollapsede med regimets fald.

Privatiseringen af industrien i 1990’erne gik godt for små og mellemstore virksomheder. Interessen for de store statslige foretagender har været mindre, selv om prisen i mange tilfælde har været lav. I starten af 2000-tallet var salget af disse selskaber endnu ikke afsluttet.

Der er kommet mange nye små og mellemstore virksomheder til inden for byggesektoren samt i tekstilbranchen. Især har italienske og græske forretningsmænd startet produktion af sko og tøj i Albanien, lokket dertil af billig arbejdskraft og landets nærhed til de vesteuropæiske markeder.

Væksten i industrien er stærk i disse år, men udgangspunktet var også meget lavt. Der er dog stort behov for flere udenlandske investeringer, hvis erhvervslivet for alvor skal blive en vækstmotor i landets økonomi.

Arbejdsmarked og sociale forhold

Den officielle arbejdsløshed var i starten af 2000-tallet 15-16 procent, men det reelle tal kan være dobbelt så højt. Mange albanere er beskæftiget inden for den uofficielle (sorte) økonomi, som myndighederne ikke registrerer, og det betyder, at det er svært at få et klart billede af situationen. Hertil kommer, at en femtedel af arbejdsstyrken fra tid til anden arbejder i udlandet.

Efter kommunismens fald i 1990 blev der dannet en mængde nye fagforeninger. De fleste af dem hører under en af de to paraplyorganisationer, der begge er uafhængige af politiske partier.

Fattigdommen er udbredt. Mange husholdninger har ikke adgang til rent vand, opvarmning og kloakering. Ni ud af ti fattige bor på landet, og mange overlever på det, de selv kan dyrke på små jordlodder, samt de penge, slægtninge i udlandet sender hjem.

Efter urolighederne i 1997 måtte store dele af sundhedsvæsenet og det sociale system bygges op fra grunden. Særligt på landet er primærplejen mangelfuld.

Der er indført sociale ydelser og arbejdsløshedsunderstøttelse, men staten har kun få ressourcer til dette. Minimumsbeløbet for en pension skal være 70 procent af minimumslønnen, men staten har ofte svært ved at finde penge til udbetalingerne.

Der er mange våben i omløb i det albanske samfund, og kriminaliteten er omfattende. Den organiserede kriminalitet trives særligt i nord, hvor mafiaen menes at stå bag menneskehandel. Albanien er både oprindelses- og transitland for denne trafik.

Infrastruktur og turisme

Vejnettet i Albanien er i så dårlig stand, at det hæmmer udviklingen af landbruget og turisterhvervet. Vejene er ofte smalle og hullede, og kun en tredjedel er asfalterede. De fleste albanere rejser stadig med bus. Det 700 km lange jernbanenet trænger ligeledes til en gennemgribende istandsættelse.

Durrës er den vigtigste havneby – her passerer cirka 90 procent af Albaniens udenrigshandel.

Den internationale lufthavn Rinas ligger 30 km uden for hovedstaden. Et privatejet luftfarsselskab flyver til flere små indenrigslufthavne.

Albanien har gode forudsætninger for at blive et turistland. Det kræver imidlertid store investeringer i infrastrukturen samt ro og stabilitet i landet. Ikke desto mindre kom 340.000 udenlandske besøgende til landet i 2001.

Dette indlæg er skrevet i efteråret 2003.

Geografi og klima i Albanien

Albanien, der er på størrelse med Jylland, ligger ved Adriaterhavets indløb lige over for den italienske støvlehæl.
Albanien er det mest bjergrige land på Balkanhalvøen. Næsten tre fjerdedele er bjerge, og den gennemsnitlige højde over havet er 700 meter. Bjergkæderne løber primært i retningen nord-syd og adskilles af tætbefolkede dale og sletter. Mellem kysten og bjergene ligger et 50 km bredt bælte af lavland.
Den over 400 km lange kyst er mestendels sandet, og der er kun få naturlige havne. Lange sandrevler danner laguner flere steder. Albanien har tre store, naturlige søer, der alle ligger på grænsen til nabolandene, og en række kunstige søer, som er dannet ved opdæmning af floden Drin i nord og bruges til kunstvanding.
Landet ligger i det subtropiske klimabælte. Mod vest hersker der middelhavsklima med varme og tørre somre, mens vintrene er milde, tågede og regnfulde. Klimaet i de bjergrige egne mod øst er præget af megen nedbør og store temperaturforskelle mellem sommer og vinter: somrene er særdeles varme, mens der om vinteren i nordøst kan blive minus 20 grader.

Geografi og klima i tal

 • Nedenstående tal er alle fra år 2001
 • Areal: 28.748 km2
 • Nabolande: Serbien og Montenegro (Montenegro, Kosovo), Makedonien, Grækenland
 • Tid: som Danmark
 • Hovedstad: Tirana (341.000 indb.)
 • Øvrige større byer: Durrës (113.000), Elbasan (86.000), Shkodër (86.000), Vlorë (85.000)
 • Gennemsnitstemperatur/døgn: 7% (januar), 25 grader (august)
 • Gennemsnitsnedbør/måned: 28 mm (juli), 157 mm (oktober)
 • Højeste bjerg: Korab (2751 m.o.h.)
 • Vigtigste flod: Drin
 • Største sø: Shkodërsøen (ca. 390 km2)

Religion og uddannelse i Albanien

Albanerne blev kristnet i romertiden, men under det osmanniske styre (1468-1912) konverterede mange til islam. Efter 1945 har der ikke været nogen officiel statistik over albanernes religiøse tilhørsforhold, og nye skøn varierer meget.

Det store flertal er dog muslimer, og heraf er langt de fleste sunnitter Der er betydelige mindretal af ortodokse kristne, inklusive en albansk-ortodoks gren, og katolikker.

Diktatoren Enver Hoxha, der styrede landet fra 1944 til 1985, forbød i 1967 alle former for religiøs aktivitet, og Albanien blev udråbt til verdens første ateistiske stat. Moskeer og kirker blev lukket og bygget om til andre formål. Efter Hoxhas død i 1985 blev flere kirker og klostre dog givet tilbage til deres oprindelige ejere.

Lige siden Anden Verdenskrig var 80 procent af befolkningen analfabeter. Det kommunistiske regime højnede det generelle uddannelsesniveau markant, og i starten af 2000-tallet kunne flere end otte ud af ti albanere læse og skrive.

Børnene begynder i den otteårige obligatoriske grundskole, når de er seks år. Undervisningen er gratis, også på gymnasieniveau, hvor der er både erhvervsrettede og teoretiske linjer. De fleste børn begynder i skolen, men 2 procent går ud før tiden. Næsten tre ud af fire elever går videre til gymnasiet.

I de senere år er der åbnet en hel del private grund- og gymnasieskoler. De græske og makedonske mindretal har deres egne skoler med undervisning på deres sprog. Det gælder dog ikke sigøjnerne. Mange sigøjnerbørn går slet ikke i skole, og analfabetismen i denne gruppe er høj.

Universitetet i Tirana er den største af et dusin højere læreanstalter. Kun en ud af tyve albanere har en videregående uddannelse, og mange højtuddannede har forladt landet for at få mere attraktive jobs i udlandet.

I 1990’erne blev uddannelsessystemet reformeret, så der ikke længere undervises efter de marxistisk-leninistiske principper, som gjaldt under kommunismen. Hele skolesystemet var i kaos under den økonomiske og politiske krise 1991-92. Næsten en tredjedel af alle skoler blev udsat for hærværk, og tusinder af lærere forlod landet.

Mange af skolerne er siden blevet sat i stand med udenlandsk bistand, men der er fortsat stor mangel på lokaler, undervisningsmateriale og lærere, særligt på landet.

Medier i Albanien

Forfatningen foreskriver ytrings- og pressefrihed, hvilket i store træk efterleves i praksis. I starten af 2000-tallet blev en lov om ærekrænkelse dog kritiseret, fordi politikere brugte den til at lukke munden på kritiske journalister. Myndighederne blev også anklaget for indirekte at styre medierne med beskatningsregler og annonceboykotter af regeringskritiske aviser.

Frem til 1991 blev massemedierne nøje kontrolleret af partiet. Siden er mange nye aviser og tidsskrifter blevet startet. Begrænsningerne af pressens frie udfoldelse blev dog først ophævet i 1997, da en ny lov slog fast, at “pressen er fri”. I perioden 1992-1997, hvor Det Demokratiske Parti havde regeringsmagten, blandede regeringen sig flere gange i uafhængige eller oppositionsejede avisers arbejde.

I år 2000 fandtes der over 30 større aviser og tidsskrifter, hvoraf et dusin udkom dagligt. De mest betydningsfulde var de uafhængige Koha jonë, Shekulli og Cazeta Shquptare samt Det Demokratiske Partis Rilindja Demokratike og Socialistpartiets Zëri i Popullit.

For langt de fleste albanere er fjernsynet dog det vigtigste nyhedsmedium. Frem til 1998 fandtes der kun de statskontrollerede kanaler, men siden er mange private radio- og tv-stationer kommet til. Det statslige radio- og tv-selskab, RTSh, sender til hele landet fra Tirana samt lokalradio fra en del større byer. Der er også mange, der kan modtage italiensk og græsk tv.

Albanien – informationer og fakta

Oplev Albanien på en kulturrejse på egen hånd eller med dansk rejseleder – få inspiration til din rejse og læs om de vigtigste fakta om Albanien på kulturrejser.

Albanien er stort set blevet ignoreret af resten af verden, men det ser ikke ud til at bekymre albanerne. De fortsætter deres indesluttet liv på en sløv og kaotisk post-kommunistisk måde. Her er familien og vennerne det vigtigste, og den rolige rytme i landdistrikterne ses, når fårehyrderne nonchalant skynder på deres flokke over de større landeveje. I nogle tilfælde, er Albaniens grænse til Europa meget øde, besøgt af få og meget lidt udviklet, men det er en del af dets charme. Lige fra dets utilgivelige nordlige bjerge, til dets uspolerede kyster ved Adriaterhavet og Lilleasien, fra dets dirrende markeder til dets maleriske museumsbyer. Albanien giver en uselvisk og varm velkomst og tager gerne et glas raki til ære for de besøgende.

Informationer og fakta om Albanien

Albanien – Hovedstad: Tirana, indbyggertal ca.: 3.700.000, Areal: 28.748 kvadratkilometer, Officielt sprog: Albansk (Tosk)

Bedste tidspunkt at besøge Albanien på

April til oktober er de måneder hvor langt de fleste rejser til Albanien og det skyldes naturligvis at man i denne periode finder det bedste klima. Dog skal man undgå juli og august hvis man ikke bryder sig om temperaturer på 30 til små 40 grader.

Ting man bør se på en kulturrejse i Albanien

 • Smukke Berat, en bevaret Ottoman by med hvidvaskede huse der ligger op af en bjergskråning
 • De fredfyldte ruiner af gamle Butrint opslugt af skoven med en bagved liggende sø
 • Den travle Tirana, en sær blanding af fornemme natklubber, huller i vejene, moskéer, regnbue-farvet boligblokke og områder med arkitektur fra kommunist æraen
 • “The Albanian gothic” af Gjirokastra, med dens imponerende udsigtspunkter, citadellet der toner frem og en storslået arkitektur
 • Borgen Kruja, med dens hamam (tyrkisk bad) og muhamedanske loge

Ting man bør gøre på en rejse til Albanien

 • Oplev din egen isolerede strandidyl på den meget lidt besøgte Ionian kyst
 • Hop ombord på den ugentlige færge på Lake Komani og få en tur ind i det bjergrige interiør
 • Udforsk de fjerntliggende bjerge og dale i Thethi National Park
 • Kast dig ud i de bundløse, blå glasagtige dybder ved Syr i Kalter
 • Oplev en pragtfuld nat på et restaureret Ottoman pensionat i Gjirokastra

Få Albanien ind under huden

Læs -Chronicle in Stone af Ismail kadare, en drengs fortælling begyndende i Gjirokastra, og Land of Eagles af Robin Hanbury-Tension, en odyssé på hesteryg gennem det moderne Albanien

Lyt- til de sammensatte vokal- og instrumentale toner af traditionel sydlig albansk polyfoni (flerstemmig sang)

Se- Gjergi Xhuvani’s Slogan, et skævt og hengivent blik på livet i en landsby under den kommunistiske æra

Spis- stegt lam i bjergene eller friskfanget fisk langs kysten; byrek er betegnelsen på albansk fast food: pasta lag på lag fyldt med ost, kartofler og hakket kød

Drik- raki (druelikør, tilsat anisfrø) som aperitif; eller konjak (cognac) efter middagen

Med ord – Tungiatajeta (Hallo)

Varemærke for Albanien: Bjerge; tornet minareter i bjergbyerne; flaget med de to ørne; beskyttelsesrum

Yderligere fakta: Det albanske sprog er ikke beslægtet med noget andet land i Europa og nedstammer fra det gamle Illyrien.

Rejser til Albanien

 

Informationerne om kulturrejser til Albanien er opdateret i efteråret 2012.