Sprog og befolkning i Frankrig

Det egentlige Frankrig har omkring 60 millioner indbyggere. Hertil skal lægges godt 2 millioner i landets oversøiske besiddelser samt knap 2 millioner franskmænd i andre lande.

Frankrig har 4 millioner førstegenerationsindvandrere, svarende til 7% af befolkningen. En stor del af dem har fået fransk statsborgerskab. De fleste af indvandrerne kommer fra Algeriet, Portugal og Marokko. Frankrig har traditionelt været et indvandrerland, men efterhånden som arbejdsløsheden er steget, er indvandringen fra især Afrika blevet et politisk debatemne. I starten af 1990erne gik et flertal af franskmændene ind for, at landets grænser burde lukkes for indvandring. Derfor blev reglerne skærpet i 1993, og nu afvises langt flere asylansøgere end tidligere.

I mange århundreder havde enhver, der blev født på fransk jord, ret til at blive fransk statsborger. Denne regel betød, at over 100.000 illegale indvandrere i Frankrig i 1990erne havde børn, der var franske statsborgere. Derfor blev reglen lavet om, og nu bliver børn af indvandrerforældre først franske statsborgere, når de bliver 18 år, og kun, hvis de har boet i landet i de sidste fem år, før de bliver myndige.

Fransk, der tilhører den vestromanske sprogstamme af den indoeuropæiske sprogfamilie, er et af de store verdenssprog. Det er officielt sprog i dele af Belgien, Schweiz og Canada og i mange lande i Afrika, der tidligere var franske eller belgiske kolonier.

I Bretagne taler omkring en halv million mennesker det keltiske sprog bretonsk. I sydvest, i grænseegnene mod Spanien, tales der baskisk og catalansk. I Provence er der i dag få, der taler occitansk, men det skønnes, at tre millioner dér til dagligt taler den occitanske dialekt provencalsk, blandet med fransk. På Korsika taler en stor del af befolkningen korsikansk, der ligner italiensk. To andre små, regionale sprog er alsacisk og flamsk.
I 2001 fik Korsika et vist selvstyre. Det indebærer bl.a., at der nu må undervises i korsikansk i skolerne på øen, selvom faget ikke er obligatorisk.

Befolkning

Nedenstående informationer og tal er fra perioden omkring år 1999 til 2003.

 • Indbyggertal: 59,9 millioner
 • Antal indbyggere/km2: 112
 • Andel af befolkningen, der bor i byerne: 74%
 • Fødselsrate: 1,2%
 • Dødsrate: 0,9%
 • Naturlig befolkningstilvækst: 0,3%
 • Gennemsnitslevealder: kvinder 83 år, mænd 76 år
 • Skolegang: obligatorisk i alderen seks til 16 år
 • Andel læsekyndige voksne: 99%
 • Befolkningsgrupper: franskmænd og andre fransktalende 94%, arabisktalende 2,5%, andre 3,5%
 • Sprog: fransk, desuden ikke-anerkendte mindretals-sprog og dialekter samt indvandrersprog
 • Religion: katolikker 75%, muslimer 6-7%, protestanter 1,5%, jøder 1%, buddhister m.fl.
 • Nationalitetsbetegnelse: franskmand