Religion og uddannelse i Østrig

Kristendommen kom til det nuværende Østrig i 300-tallet. Da den protestantiske reformation bredte sig over Europa i 1500-tallet, havde den i begyndelsen succes blandt østrigerne. Men protestanterne blev trængt tilbage under den katolske kirkes modoffensiv i 1600-tallet. I dag er et flertal af befolkningen katolikker, og kun hver tyvende østriger er protestant. Der findes også mindre grupper af muslimer og ortodokse kristne i landet.
Uddannelsessystemet holder en høj standard, men udgifterne er større end i mange andre europæiske lande. Undervisningen er gratis og obligatorisk i alderen seks til 15 år. Alle børn går først i folkeskole (Volksschule) i fire år. Derefter kan de vælge mellem otteårige gymnasieskoler eller fire års grundlæggende studier (Hauptschule), som efterfølges op af en erhvervsfaglig uddannelse. Omkring halvdelen af alle 16-årige er lærlinge inden for et eller andet erhverv. Lærlingeuddannelsen, som normalt er treårig, omfatter ligesom i Danmark både praktik og teori, og en femtedel af uddannelsen foregår på skolebænken.
Voksenuddannelse foregår blandt andet på folkehøjskoler, som findes overalt i landet. Alle østrigere over 24 år og med erhvervserfaring har ret til at tage fag på en højskole, der har tilknytning til deres uddannelse.

Østrig har 13 universiteter. Universitetet i Wien blev grundlagt i 1365 og er dermed det ældste indenfor det tyske sprogområde. Ved starten af 2000-tallet blev er indført afgifter på universitetsuddannelserne, bl.a. i et forsøg på at afkorte de lange studietider.