Infrastruktur, klima og turisme i USA

USA er privatbilismens forjættede land. Alle egne af landet kan nås ad moderne motorveje, og over 85 procent af al persontransport sker i private biler.

De store afstande har dog også bidraget til et veludviklet net af indenrigsflyruter. De største lufthavne – Chicago og Atlanta – fungerer som trafikknudepunkter, hvor utallige passagerer skifter fly.

Kun nogle få procent af amerikanerne tager bussen eller toget, når de skal ud at rejse. Man kan fortsat komme rundt til store dele af landet i de såkaldte Greyhoundbusser, men togtrafikken, der drives af det statslige selskab Amtrak, er i løbet af de seneste årtier blevet ramt af store nedskæringer.

Ca. 30 procent af al godstransport inden for landets grænser foregår med tog, 20 procent med lastbiler, og 20 procent med skib. Omkring en fjerdedel af godset består af olie, som transporteres i rørledninger.

Der findes et stort antal naturlige havne ved kysterne, og ved De Store Søer i nordøst ligger også store havne, som er forbundet med Atlanterhavet via floden St. Lawrence gennem Canada eller Hudsonfloden og Eriekanalen i staten New York.

USA rummer s tort set alle tænkelige turistattraktioner, fra vintersport til tropisk badeliv, fra storslåede naturscenerier til myldrende verdensbyer. Udbuddet af kultur og forlystelser er rigt i de større byer, hvor folkelivet er særlig broget på grund af indvandringen fra hele verden.

Antallet af besøgende faldt dog efter terrorangrebene 11. september 2001, men er siden steget igen, og i 2004 kom over 46 mio. udlændinge til landet. De fleste turister kommer fra nabolandene Canada og Mexico. Derefter følger japanere, briter, tyskere og franskmænd.

Lidt tal om USA

Nedenstående tal er alle fra år 2004/2005

Klima

Selv om det meste af USA ligger i den tempererede zone, varierer klimaet meget mellem landets forskellige dele. I det nordlige Alaska er der arktisk kulde, mens Hawaii og det sydlige Florida ligger i troperne. Det meste af landet har dog kontinentalt klima med varme somre og kolde vintre, selv om der ved sydøstkysten hersker subtropisk klima med milde vintre.

Det kan regne meget på Vestkysten og i de østlige og sydøstlige dele af USA, mens de store sletter i den centrale del af landet ofte rammes af tørke. Østkysten ud til den Mexicanske Golf hærges ofte af tropiske orkaner, bl.a. i sensommeren 2005, hvor storbyen New Orleans blev lagt under vand, og tusinder blev hjemløse.

Geografi

 • Areal: 9.372.614 km2
 • Nabolande: Canada, Mexico
 • Tid: som Danmark minus 6-9 timer
 • Hovedstad: Washington DC (ca. 590.000 indb.)
 • Øvrige større byer: New York (ca. 8 mio.), Los Angeles (ca. 3,9 mio.), Chicago (ca. 3 mio.), Houston (ca. 2 mio.), Philadelphia (ca. 1,6 mio.), Dallas (ca. 1,4 mio.), Detroit (ca. 990.000), San Francisco (ca. 800.000), Boston (ca. 600.000), Seattle (ca. 590.000), (kun bycentre – antal indbyggere i forstæder ikke medregnet)
 • Gennemsnitstemperatur/døgn (januar/juli): New York 0 grader/25 grader, Miami 19 grader/27 grader, Minneapolis -10 grader/23 grader, Los Angeles 14 grader/21 grader.
 • Gennemsnitsnedbør/måned: Washington DC 70 mm (feb)/107 mm (maj), Phoenix 27 mm (marts)/ 2 mm (juni), San Francisco 120 mm (jan)/ 1 mm (juli)
 • Højeste bjerg: Mount McKinley (Alaska, 6198 m.o.h.)
 • Længste flod: Missouri-Mississippi
 • Største sø: Lake Michigan

Befolkning

 • Indbyggertal: 300 mio.
 • Antal indbyggere/km2: 31
 • Andel af befolkningen, der bor i byerne: ca. 80%
 • Fødselsrate: 1,4%
 • Dødsrate: 0,83%
 • Naturlig befolkningstilvækst: 0,57%
 • Gennemsnitslevealder: kvinder 80 år, mænd 74,5 år
 • Skolegang: obligatorisk fra seks til 16 år de fleste steder
 • Andel læsekyndige voksne: 98%
 • Befolkningsgrupper: hvide 76%, sorte 12%, hispanics eller latinos 14%, asiater 4%, øvrige, heriblandt indianere og andre oprindelige indbyggere 5,7% (2003) NB: USA’s statistiske kontor tillader at markere tilhørsforhold til mere end en folkegruppe. Derfor er det samlede ciffer højere end 100 procent.
 • Sprog: engelsk
 • Religion: protestanter 50%, katolikker 25%, jøder 2%, græsk-ortodokse 1,5%, muslimer 1%
 • Nationalitetsbetegnelse: amerikaner