Den britiske kronkoloni Gibraltar

Gibraltar ligger på og omkring Gibraltarklippen på en smal tange, der strækker sig ud i Middelhavet fra den Iberiske Halvø, over mod Marokko på den anden side af det ca. 30 km brede Gibraltarstræde. Koloniens areal er omkring 6 km2.

Kolonien havde i 2004 28.000 indbyggere. To tredjedele af dem er Gibraltarborgere og har dermed også britisk statsborgerskab. De er af blandet herkomst og nedstammer fra briter, iberere og andre folkeslag omkring Middelhavet. I kolonien lever også et britisk mindretal samt et antal marokkanske gæstearbejdere. Engelsk er det officielle sprog, men spansk er det meste udbredte hverdagssprog. De fleste indbyggere er katolikker.

Spanien tabte Gilbraltar til en britisk-hollandsk styrke under Spanske Arvefølgekrig i 1704. Ved freden i Utrecht i 1713 blev Storbritannien tildelt Gibraltar “for tid og evighed” på betingelse af, at hvis kolonien blev opgivet, skulle den gå tilbage til Spanien. I 1963 startede Spanien en kampagne i FN for at få Gibraltar tilbage.

i henhold til en FN-revolution, der foreskrev, at der skulle tages hensyn til befolkningens egne ønsker, foranstaltede Storbritannien i 1967 en folkeafstemning. Et overvældende flertal stemte for at beholde det britiske overherredømme. Denne holdning er blevet yderligere styrket af spaniernes forsøg på at overtage kolonien, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at Gibraltars indbyggere ønsker at “være briter” – i stedet har de udviklet deres egen identitet.

I 2002 var der en ny folkeafstemning om tilknytningsspørgsmålet. Denne gang skulle vælgerne stemme om et delt styre mellem Spanien og Storbritannien. Det stemte 99 procent nej til. Hverken den spanske eller den britiske regering anerkendte folkeafstemningen.

Ifølge forfatningen fra 1969 har kronkolonien selvstyre på alle områder undtagen forsvar og udenrigspolitik. Den har eget parlament og egen regering. Den britiske krone er repræsenteret ved en guvernør. Gibraltar deltager ikke fuldt ud i EUs indre marked på grund af spansk modstand; det gælder f.eks. loven om fri bevægelighed over grænserne.

Ved valget til det lokale parlament i 1996 var Gibraltars forhold til Storbritannien og Spanien i fokus under valgkampen. Den daværende premierminister, Joe Bossano, og hans parti, Gibraltars Socialistiske Arbejderparti (Gibraltar Socialist Labour Party, GSLP) tabte regeringsmagten efter en valgkamp, der slog på nærmere tilknytning til Storbritannien. Valgets sejrherre blev Gibraltars Socialdemokrater (Gibraltar Social Democrats, GSD), der gik ind for et stærkere samarbejde med både Spanien og Storbritannien. Ved valget i 2000 fik GSD og premierminister Peter Caruana igen flertal, og det samme skete i 2003, selvom partiet gik tilbage fra 58 procent af stemmerne til godt 51 procent. Hovedmodstanderen, GSLP, fik i alliance med Det Liberale Parti (Liberal Party, LIB) knap 40 procent af stemmerne.

Gibraltar er et skatteparadis, hvor der ofte ikke lægges skat på udlændinges bankkonti, og indtægterne fra finanssektoren udgør en tredjedel af koloniens samlede indtægter. Europa-Kommissionen fastslog dog i 2002, at Gibraltars skattefritagelse er ulovlig. De særlige skatteregler i kolonien forvrider konkurrencen på EU-markedet, og kommissionen mener desuden, at der hvert år passerer store summer af sorte russiske mafiapenge gennem Gibraltar. I marts 2004 beordrede Europa-Kommissionen Storbritannien til at fremlægge en plan for reform af selskabsskatterne, så reglerne i kronkolonien kan blive bragt i overensstemmelse med dem, der gælder i det øvrige EU.

Ud over bankvæsenet er Gibraltars økonomi baseret på turisme, britisk støtte, reparationer og anden service af skibe, transithandel, byggeindustri og lettere industri. I 2001 beskæftigede servicesektoren godt 60 procent af arbejdskraften. Resten var ansat i industrien.

Smugleri og handel med narkotika indgår naturligvis ikke i det officielle statsbudget, men den økonomiske betydning af denne trafik kan ses i myndighedernes uvilje mod at gribe ind over for den. I 2001 opgav regeringen at indføre nye, strenge love for at stoppe smugleriet, men i juni 2003 beslaglagde tolderne i Gibraltar dog narkotika for milliarder.