Arbejdsmarked og sociale forhold i Tyrkiet

Arbejdsløsheden er høj, men svær at måle, fordi så mange tyrkere lever af landbrug til selvforsyning eller arbejder sort. Ved årtusindskiftet var over halvdelen af alle registrerede lønmodtagere fagligt organiseret. Næsten 1,9 mio. var medlemmer af den største fagforening Türk-Is.

Op imod en million kurdere blev fordrevet fra deres hjem under borgerkrigen 1984-1999. Endnu i 2004 levede mange af dem i nød og elendighed som omkringflyttende landarbejdere eller i slumkvarterer i industribyernes udkanter.

På landet spiller slægt og familie en stor rolle for den enkelte, og den sociale kontrol er stærk. Det er almindeligt at gifte sig inden for slægten, og i sydøst betragtes kvinders kyskhed som et tegn på familiens ære. Som følge af vandringen fra land til by er de såkaldte æresdrab også begyndt at forekomme i storbyerne i vest, hvilket har ført til, at de er blevet bemærket af den almindelige folkeopinion.

De sociale sikringssystem finansieres af arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab. Systemet omfatter derfor kun dem, der har et formelt arbejde. Den lave pensionsalder betyder, at pensionssystemet er en voldsom belastning for staten, og i 1999 vedtog parlamentet en lov om en gradvis forhøjelse af pensionsalderen til 58 år for kvinder og 60 år for mænd.

Staten har ansvaret for det meste af sundhedsplejen, men især på landet er den mangelfuld. I det østlige Tyrkiet er der stor mangel på læger og sygehuse.
Infrastruktur og turisme

Det bjergrige terræn har alle dage skabt vanskeligheder for samfærdselen. Men den geografiske beliggenhed mellem Europa og Asien gør samtidig Tyrkiet til et vigtigt transitland. I 1980erne belv vejnettet udbygget for at lette transithandelen, og der er nu flere motorveje til nabolandene. Motorveje er også under anlæg mellem de større byer i vest. Biltrafikken er i nærmest eksplosionsagtig vækst.

Der er togforbindelse til Bulgarien, Syrien og Iran, men jernbanerne er nedslidte og forældede. I 2004 åbnede en hurtigtogsrute mellem Istanbul og Ankara.
Istanbul, Mersin, Izmir og Iskenderun er de vigtigste havne, og Bosporus og Dardanellerne, der forbinder Middelhavet med Sortehavet, er en af verdens mest trafilerede vandveje. Bosporus deler storbyen Istanbul i to, og over en million mennesker pendler dagligt over sundet med færger. Der er også to broer til biltrafik, og i 2004 begyndte arbejdet med at byge en jernbanetunnel under Bosporus.

De største internationale lufthavne findes ved Istanbul, Anakra og Izmir
Tyrkiet kan tilbyde turister et behageligt klima og gode bademuligheder langs Det Ægæiske Hav og Middelhavet. Der er også en varieret, ofte storslået natur og mange kulturmindesmærker i byer som Istanbul og Izmir.
Landet begyndte at satse på masseturisme i 1980erne, og havde i 2003 næsten 14 mio. besøgende. Heraf kom 3 mio. fra Tyskland og en million fra hver af landene Storbritannien, Bulgarien og Rusland.