Kultur i Frankrig

Frankrig har gennem tiderne spillet en vigtig rolle for den europæiske civilisation. De ældste digterværker af betydning er heltedigtene fra middelalderen, hvor Rolandskvadet om Karl den Stores gerninger er det mest kendte. På denne tid blomstrede troubadourkulturen ved fyrstehofferne, særligt i det sydlige og vestlige Frankrig. Fra 1200-tallet kendes det allegoriske digt Roman de la Rose. Roseromanen blev regnet for den høviske kærlighedskunsts bibel.

Under påvirkning af en af tidens store strømninger i 1500-tallet, humanismen, skrev munken Francois Rabelais bøgerne af samme navn om kæmpen Gargantua og dennes søn, Pantagruel, som en række parodiske, karikerede udviklingsromaner. En anden af tidens humanister var essayisten Michel de Montaigne.

I 1600-tallet, le grand siècle, og i 1700-tallets oplysningstid var fransk kultur toneangivende i Europa med de store tænkere Voltaire, Diderot og Rousseau. I de seneste år har britisk og amerikansk kulturs indflydelse gennem blandt andet popmusik, film og højteknologi skabt uro i Frankrig for, at landets egen kultur er truet.

Fransk litteratur oplevede en ny guldalder i 1900-tallet. Blandt mellemkrigstidens betydeligste forfattere kan nævnes Marcel Proust, André Gide (nobelprisen 1947) og André Maleraux. Til de vigtigste forfattere efter Anden Verdenskrig hører Albert Camus (nobelprisen 1957), den eksistentialistiske filosof Jean-Paul Sartre (nobelpris 1964), (men han nægtede at modtage den) og dennes livsledsager, Simone de Beauvoir, en af kvindebevægelsens pionerer. Blandt andre betydningsfulde forfattere kan nævnes Claude Simon (nobelprisen 1985), Marguerite Yourcenar – der i 1987 blev det første kvindelige medlem af Det Franske Akademi – samt Marguerite Duras og Michel Tournier.

I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var Frankrig nærmest totalt dominerende inden for billedhugger- og malerkunsten med strømninger som impressionismen, ekspressionismen og kubismen. Navne som Paur Cézanne, Claude Monet, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Matisse og Auguste Rodin er centrale figurer fra denne omskiftelige kunstneriske epoke.

Brødrene Lumière var blandt filmens pionerer, og i slutningen af 50erne og i begyndelsen af 60erne introducerede franske instruktører som Jean-Luc Goddard, Francois Truffaut og Claude Chabrol en ny stil, den såkaldte nye bølge.

Et andet aspekt af fransk kulturliv udspilles på de store modehuses opvisninger. I hundreder år har modeskaberne i Paris bestemt, hvordan kvinder skal klæde sig, og Paris er stadig verdens modehovedstad, selvom designerne i de senere år har tabt terræn til bl.a. italienerne. Franske navne som Chanel, Dior og Yves Saint-Laurent vil for altid være forbundet med modens historie.

Læs meget mere om kulturrejser til Frankrig