Geografi og klima i Holland

Holland ligger ved Nordsøen i det nordvestlige Europa med grænse til Tyskland i øst og Belgien i syd. Landet er lidt mindre end Danmark.

Den korrekte betegnelse er Nederlandene, som Holland egentlig er en provins i. Betegnelsen Holland om landet som helhed – og deraf følgende hollændere om dets indbyggere og hollandsk om sproget – er imidlertid den, vi bruger mest i Danmark.

Holland er en del af det nordeuropæiske lavland. Kuperet terræn forekommer kun i sydøst, hvor en smal landstribe kiler sig ind mellem Belgien og Tyskland. Ellers er landskabet særdeles fladt med en gennemsnitshøjde på blot ti meter over havet. Næsten en fjerdedel af Holland ligger under havniveau.

Ca. en tredjedel af landet er indvundet fra havet eller de mange indsøer ved, at man har inddæmmet områder, hvorfra vandet er ledt bort via kanaler. Et sådant inddæmmet område kaldes en polder. Den store havbugt Zuiderzee blev i 1930erne afskåret fra Nordsøen via en 30 km lang spærredæmning. Havbugten er i dag erstattet af ferskvandssøen IJsselmeer. En del af de områder, der blev tørlagt i forbindelse med dette projekt, udgør provinsen Flevoland.

Hollands største floder Rhinen, (som deler sig i Lek, Waal og IJssel), Maas og Schelde har alle deres udspring uden for landets grænser, men munder ud i havet i Zeeland i sydvest. Der er mange større og mindre øer i dette delta. Gennem et system af store diger forsøger man at beskytte Zeeland mod oversvømmelser, som der har været flere af i landets nyere historie.

Langs kysten i det nordlige Holland finder man en kæde af sandbanker, som går over i de store vestfrisiske øer. Inden for kystens klitlandskab ligger marsklandet, som udgør omtrent halvdelen af landets areal. Der er for en stor dels vedkommende inddæmmet fra havet og yderst frugtbart.

Holland har et tempereret, fugtigt kystklima med kølige somre og milde vintre. Der falder omkring 800 mm nedbør temmelig jævnt fordelt på året. Luftfugtigheden er høj året rundt og bliver gennemtrængende i vinterhalvåret i kombination med kraftige vinde.

Øen Aruba og øerne i de Hollandske Antiller (Curacao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius og Saba) i Vestindien udgør to selvstyrende områder i kongeriget Nederlandene.

Geografi og klima i tal
Nedenstående tal er fra år 2004

  • Areal: 41.526 km2
  • Nabolande: Tyskland og Belgien
  • Tid: som Danmark
  • Hovedstad: Amsterdam ca. 800.000 indb., Den Haag, regeringsby, ca. 500.000
  • Øvrige større byer: Rotterdam ca. 600.000, Utrecht ca. 275.000, Eindhoven ca. 200.000
  • Gennemsnitstemperatur/døgn: 2 grader (januar), 17 grader (juli)
  • Gennemsnitsnedbør/måned: 73 mm (januar), 80 mm (juli)
  • Højeste punkt: Vaalserberg (321 m.o.h.)
  • Vigtigste floder: Maas, Schelde samt Lek, Waal og IJssel (de tre sidstnævnte kaldes også tilsammen Nederijn, Nedre Rhin)
  • Største sø: IJsselmeer (1150 km2)