Fakta om Spanien

Du kan her finde fakta om Spanien, som kan være nyttige, når du tager på en kulturrejse til Spanien. Du kan f.eks. læse om Spaniens statsform, indbyggertal, religion, geografi, naturforhold, areal og klima m.m.  og dermed få en basal viden om landet, før du eventuelt tager afsted på en kulturrejse.

Statsform

Konstitutionelt monarki.
Kong Juan Carlos (siden 22. november 1975).

Konstitutionelt monarki er en statsform, hvor monarkens magt er begrænset af en konstitution – en grundlov. Grundloven forvaltes af politikere, som er valgt af folket. Dermed har folket magten.

I midten af 1600-tallet indførtes enevælden i store dele af Europa. Kongen (kejseren) var den enevældige, guds repræsentant på jorden. Kongen kunne enevældigt råde, regere og bruge statens midler efter egne ønsker. Spanien fik en grundlov og dermed ophørte enevælden.

Areal

499.542 km. (Danmark 43.000 km) dvs. ca. 12 gange så stort som Danmark.

Befolkningstæthed: ca. 77 pr. km2 (Danmark 120 pr. km2)

Indbyggertal: ca. 40 millioner. 73 % spaniere, 16 % catalanere, 8 % galiciere og 2 % baskere.

Religion: Katolicisme

Den Iberiske halvø: Spanien og Portugal ligger på den Iberiske halvø, navngivet efter folket ibererne, som formentlig er indvandret fra Nordafrika i oldtiden.

Hovedstad: Madrid med ca. 3,2 millioner indbyggere.

Til Spanien hører Balearerne, som er en øgruppe i Middelhavet, der bl.a. består af Mallorca og Menorca.

De Kanariske ører: Øgruppe i Atlanterhavet, bl.a. Gran Canaria og Tenerife.

Ceuta og Melilla: To enklaver på Marokkos nordkyst.

Regionerne: Spanien er opdelt i 17 autonome regioner med forskellige grader af selvstyre.

Nabolande: Andorra, Frankrig, Portugal og Marokko.

Sprog: Spansk (officielt sprog), catalansk, baskisk og galicisk.

Hovederhverv: Service 35 %, turisme 10 %, industri 32 %, landbrug 10 %.

Naturforhold

Spanien omfatter størstedelen af den Iberiske halvø og er et udpræget højland. Kun langs kysterne og de større floder findes land under 500 meter. Det indre Spanien udgøres af højsletten La Meseta (40 % af hele arealet), som ligger i 600-1000 meters højde. Højsletten omgives og opdeles af flere større bjergkæder på 2000-3000 meter. Gennemsnitshøjden for hele landet er 650 meter.

Bjerge: I syd ligger Sierra Nevada med landets højeste bjerg, Mulhacén (3482 meter). Mod nord danner Pyrenæerne en naturlig grænse til Frankrig. En sjettedel af landet, fortrinsvis bjergkæderne, er skovdækket. Kun Schweiz har flere bjerge end Spanien.

Floder

De største og vigtigste floder er Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Tajo og Duero. Disse floder spiller en afgørende rolle for kunstvanding i den tørre sommer. Fra Tajo ledes vand til det tørre sydlige Spanien, hvor intensiv avl af frugt og grønt, samt turistsektoren, har medført stærkt øget vandbehov. Klimaet varierer alt efter terræn og beliggenhed. Om vinteren er der frost i det centrale af landet, mens sydkysten har mere end +10 grader i januar. Tilsvarende er sommeren varmest i lavlandet og mod syd.

Kystlinje: Kystlinjen er ca. 4000 km og ca. halvdelen er sandstrand.

Nedbør

Nedbøren er størst i bjergene mod nord, der får 1000-2000 millimeter ret jævnt fordelt på året. Resten af landet har beskeden nedbør med tørke om sommeren. F.eks. får Andalusien kun 100 – 300 millimeter om året, hvilket gør kunstvanding nødvendig.

Klima

Klimaet i det sydlige og østlige Spanien har subtropisk maki og skov, samt græssteppe. Kystklima med ustadigt vejr og milde vintre. Fastlandsklima med varme somre og strenge vintre.