Befolkning og sproget i Grækenland

De fleste af Grækenlands indbyggere nedstammer fra antikkens grækere, men er i tidens løb blevet blandet med andre folkeslag, bl.a. slaviske folk.

De største folkevandringer i moderne tid fandt sted efter 1923, da Grækenland tabte en krig mod Tyrkiet. Omkring 1,5 mio. mennesker af græsk afstamning blev tvunget til at flytte fra Tyrkiet til Grækenland, samtidig med at omkring 350.000 tyrkere fra den græske landsdel Makedonien blev deporteret til Tyrkiet. I Thrakien i det nordøstlige Grækenland bor der i dag omkring 100.000 muslimer – tyrkere, pomaker (muslimske slavere) og muslimske sigøjnere.

Andre mindretal er albanere, kristne sigøjnere og slaviske folk som makedonere og bulgarere. Mange har en lang historie i landet, mens andre er flygtet fra krigene på Balkan i 1990erne. Samtidig fandt der også en indvandring sted af kurdere fra Tyrkiet samt andre grupper fra mellemøsten, Sydasien og Afrika. I dag vurderes det, at der er mellem 7 og 10 procent indvandrere i Grækenland, heraf 500.000 – 700.000 albanere.

Omkring halvdelen af befolkningen bor i og omkring de to størst byer, Athen og Thessaloniki. Mange er flyttet fra landområderne i de sidste par årtier, og bjergegnene er meget tyndt befolket.

Der er sket en stor udvandring fra Grækenland i efterkrigstiden, og der bor op mod 5 millioner grækere uden for landets grænser, de fleste i andre vestlige lande. I 1990erne faldt udvandringen markant, da levestandarden steg i Grækenland.

Græsk udgør en særlig stamme i den indoeuropæiske sprogfamilie. Nygræsk er udviklet af klassisk græsk og baseret på det samme alfabet. Efter frigørelsen fra tyrkerne i begyndelsen af 1800-tallet blev sproget renset for århundreders påvirkning fra andre sprog. Dette “rene” sprog kaldes katharevousa og adskilte sig betydeligt fra nygræsk eller dimotiki, som i 1970erne blev officielt sprog.

Befolkning

 • Indbyggertal: 10,7 mio. (2003)
 • Antal indbyggere/km2: 80 (2002)
 • Andel af befolkningen, der bor i byerne:61%
 • Fødselsrate: 1,1% (2001)
 • Dødsrate: 1,1% (2001)
 • Naturlig befolkningstilvækst: 0%
 • Gennemsnitslevealder: kvinder 81 år, mænd 75 år (2001)
 • Skolegang: obligatorisk i ni år
 • Andel læsekyndige voksne: 97% (20029
 • Befolkningsgrupper: grækere samt små mindretal af tyrkere, albanere, makedonere, sigøjnere m.fl.
 • Sprog: nygræsk (dimotiki) er officielt sprog
 • Religion: græsk-ortodokse 98%, desuden mindretal af muslimer, jøder og katolikker
 • Nationalitetsbetegnelse: græker