Kultur i Frankrig

Frankrig har gennem tiderne spillet en vigtig rolle for den europæiske civilisation. De ældste digterværker af betydning er heltedigtene fra middelalderen, hvor Rolandskvadet om Karl den Stores gerninger er det mest kendte. På denne tid blomstrede troubadourkulturen ved fyrstehofferne, særligt … Læs resten

Geografi og klima i Frankrig

Frankrig er Vesteuropas største land. De nordlige og vestlige dele består af et vældigt lavlandsområde. Den østlige del er bjergrig, og i sydøst strækker Alperne sig ind i landet med Europas højeste bjerg, Mont Blanc, den højest beliggende del af … Læs resten

Religion i Frankrig

Frankrig er et overvejende katolsk land,men det er samtidig et land, hvor man ifølge forfatningen ikke har ret til at spørge til borgernes religiøse tilhørsforhold. Cirka 75 procent af franskmændene betegner sig som katolikker, men kun 17 procent går regelmæssigt … Læs resten

Økonomi i Frankrig

Frankrig er verdens fjerdestørste økonomiske magt, målt i størrelsen af bruttonationalproduktet, BNP, og den næststørste eksportør af tjenesteydelser og landbrugsvarer. Denne position er nået takket være bevidste politiske satsninger. Særligt i 1960erne og 1970erne støttede staten stål- og bilindustrien, og … Læs resten